Giờ Trái đất 2021: Chung tay giảm bớt gánh nặng cho môi trường tự nhiên

Giờ Trái đất 2021: Chung tay giảm bớt gánh nặng cho môi trường tự nhiên

Năm 2021, Chiến dịch Giờ Trái Đất với chủ đề: “Lên tiếng vì thiên nhiên”, được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động trên toàn thế giới sẽ diễn ra vào 20 giờ 30 phút ngày 27/3 (theo giờ của từng địa phương).