Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (tên tiếng Anh là One Commune One Product - OCOP, gọi tắt là Chương trình OCOP).

An Giang nâng cao giá trị sản phẩm OCOP phát triển kinh tế nông thôn

An Giang nâng cao giá trị sản phẩm OCOP phát triển kinh tế nông thôn

Phát triển chương trình OCOP được xem là nhiệm vụ trọng tâm nằm trong khuôn khổ Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang. Thời gian qua, địa phương này đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, tăng cường quảng bá sản phẩm OCOP của địa phương, từ đó thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển toàn diện.

Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững

Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững

Hoạt động du lịch sinh thái không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mà còn đóng góp vào mục tiêu bảo tồn môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học. Xác định tầm quan trọng này, thời gian qua UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm phát huy giá trị tài nguyên tại Vườn quốc gia Côn Đảo trong phát triển du lịch sinh thái, đồng thời gắn với bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả.

Khoảng 2.500 tỷ đồng phát triển du lịch nông thôn

Khoảng 2.500 tỷ đồng phát triển du lịch nông thôn

Ngày 31/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Chương trình).