Chuyên gia Phần Lan chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quản lý, bảo vệ tài nguyên nước

Chuyên gia Phần Lan chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quản lý, bảo vệ tài nguyên nước

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông lâm Phần Lan tổ chức Hội thảo các giải pháp ngành nước thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Bộ Nông lâm Phần Lan Antti Kurvinen và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Lê Công Thành chủ trì hội thảo.