Nghệ An: Triển khai hệ thống Cổng thông tin du lịch thông minh

Nghệ An: Triển khai hệ thống Cổng thông tin du lịch thông minh

Hệ thống Cổng thông tin du lịch thông minh - Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An được tiến hành chạy thử nghiệm từ ngày 05/4 đến 15/4/2019.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội