Giờ Trái đất năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh sẽ có nhiều khác biệt

Giờ Trái đất năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh sẽ có nhiều khác biệt

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 vẫn duy trì chủ đề "Connect to Earth" nhưng sẽ có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, triển khai các dự án khác biệt hơn so với mọi năm.