Ngày hội “Chúng em bảo vệ môi trường” năm 2021

Ngày hội “Chúng em bảo vệ môi trường” năm 2021

Với thông điệp “Hãy bảo vệ môi trường từ những điều nhỏ nhặt ngay hôm nay và bắt đầu từ các thành viên nhỏ tuổi nhất”, sáng 11-4, tại Hà Nội, Cung Thiếu nhi Hà nội tổ chức ngày hội “Chúng em bảo vệ môi trường” năm 2021.