Đồng Nai: Tổ chức Cuộc thi “Sáng tác bộ ảnh bảo vệ môi trường” 2018

Đồng Nai: Tổ chức Cuộc thi “Sáng tác bộ ảnh bảo vệ môi trường” 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai vừa ban hành Văn bản số 611/STNMT-CCBVMT về việc tổ chức Cuộc thi “Sáng tác bộ ảnh bảo vệ môi trường” năm 2018 dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội