Bà Rịa - Vũng Tàu: Đa dạng sản phẩm OCOP

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đa dạng sản phẩm OCOP

Xác định OCOP là chương trình phát triển kinh tế trọng tâm, gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung phát triển sản phẩm OCOP, qua đó góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống người dân nông thôn.