Quảng Nam: Xử lý các hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch

Quảng Nam: Xử lý các hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm gây mất trật tự, an ninh, an toàn, làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.