Huế: Đổi phế liệu lấy cây xanh

Huế: Đổi phế liệu lấy cây xanh

Cứ vào ngày 22 hằng tháng, Liên đoàn Lao động TP Huế tổ chức chương trình “Đổi phế liệu lấy cây xanh”, thu hút các công đoàn cơ sở và người dân tham gia, góp phần giảm thiểu rác thải và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.