Sơn La: Mộc Châu hướng tới đô thị xanh, trọng điểm du lịch quốc gia

Sơn La: Mộc Châu hướng tới đô thị xanh, trọng điểm du lịch quốc gia

Huyện Mộc Châu (Sơn La) đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng và các điều kiện khác, phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2025 và là một trong những đô thị trọng điểm về du lịch của quốc gia trong những năm tới.

Bình Thuận: 170 tình nguyện viên được tập huấn kiến thức du lịch

Bình Thuận: 170 tình nguyện viên được tập huấn kiến thức du lịch

Ngày 6/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bình Thuận phối hợp với H&N Academy tổ chức lớp tập huấn kiến thức du lịch cho 170 tình nguyện viên phục vụ cho Năm Du lịch quốc gia 2023 - “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.