Du lịch thiên nhiên có thể thúc đẩy quá trình phục hồi ngành Du lịch hậu COVID-19

Du lịch thiên nhiên có thể thúc đẩy quá trình phục hồi ngành Du lịch hậu COVID-19

Theo Ngân hàng Thế giới (NHTG), đầu tư vào du lịch sinh thái và bảo tồn thiên nhiên có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các chương trình phục hồi môi trường xanh.