Thừa Thiên Huế: Laguna Golf Lăng Cô tiếp tục đạt chứng nhận vàng từ EarthCheck

Thừa Thiên Huế: Laguna Golf Lăng Cô tiếp tục đạt chứng nhận vàng từ EarthCheck

Laguna Golf Lăng Cô vừa đạt được “Chứng nhận vàng” của EarthCheck năm 2021. Đây là một trong ba sân golf trên thế giới đạt chứng nhận này liên tiếp từ năm 2019 đến nay.