Chuyên đề: Di tích ứng phó “mùa đóng băng” - Giải pháp tối ưu để bảo tàng “sống”

Chuyên đề: Di tích ứng phó “mùa đóng băng” - Giải pháp tối ưu để bảo tàng “sống”

Xác định “Bảo tàng là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động thường xuyên phục vụ công chúng tham quan, phục vụ cho xã hội và sự phát triển của xã hội”... Trong những ngày tháng người “cách xa” người, bà Nguyễn Thị Trinh, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã có cuộc trò chuyện với Thời Nay.