Đăng ký tham gia Giải thưởng Du lịch bền vững ASEAN lần thứ hai

Đăng ký tham gia Giải thưởng Du lịch bền vững ASEAN lần thứ hai

(TITC) - Các doanh nghiệp phát triển du lịch theo hướng bền vững tại các quốc gia Đông Nam Á đã có thể đăng ký tham gia Giải thưởng Du lịch bền vững ASEAN (ASTA) lần thứ hai (2020-2021) với chủ đề “Du lịch văn hóa và di sản”. Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Kế hoạch triển khai Chiến lược du lịch ASEAN 2016 -2025, diễn ra hai năm một lần theo từng chủ đề riêng.