TP.HCM khởi động Giải thưởng Môi trường năm 2021

TP.HCM khởi động Giải thưởng Môi trường năm 2021

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức giải thưởng Môi trường TP. HCM lần 4 năm 2021 và Giải thưởng Môi trường Việt Nam.