Trồng 11.000 cây chắn sóng tại biển thành phố du lịch Hạ Long

Trồng 11.000 cây chắn sóng tại biển thành phố du lịch Hạ Long

Sáng 25/2, Vietnam Airlines đã phối hợp với BCH Trung ương Đoàn tổ chức phát động trồng cây và trao tặng 11.000 cây phi lao nhằm tạo rừng chắn sóng tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Bảo tồn và phát huy giá trị vịnh Hạ Long

Bảo tồn và phát huy giá trị vịnh Hạ Long

Là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, Vịnh Hạ Long không chỉ quan trọng với Quảng Ninh, mà còn mang tầm quốc gia. Kiên định quan điểm phát triển du lịch bền vững, mang đẳng cấp quốc tế, Quảng Ninh đặc biệt quan tâm bảo vệ môi trường sinh thái, giữ bằng được những giá trị nguyên bản của vịnh Hạ Long…

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội