Hỗ trợ xây dựng kế hoạch thích ứng BĐKH tại Việt Nam

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch thích ứng BĐKH tại Việt Nam

Ngày 22/1, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp cùng Cục Môi trường Toàn cầu, Bộ Môi trường Nhật Bản tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án Hỗ trợ xây dựng kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam tại 3 tỉnh, thành phố thí điểm, gồm: Hải Phòng, Thừa thiên Huế và Đà Nẵng. Dự án đã thúc đẩy địa phương xây dựng các hoạt động và chính sách thích ứng trong quá trình lập kế hoạch thích ứng, lồng ghép với phát triển kinh tế xã hội.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội