Du lịch trải nghiệm đồng quê Hải Hậu - Nam Định

Du lịch trải nghiệm đồng quê Hải Hậu - Nam Định

Hải Hậu - Nam Định với tiềm năng du lịch phong phú. Thời gian qua, địa phương có nhiều cơ chế, chính sách hấp dẫn để thu hút các công ty, doanh nghiệp và người dân đầu tư xây dựng mô hình du lịch cộng đồng.