Các nước giàu nhất cần đảm bảo các kế hoạch phục hồi "xanh" sau đại dịch COVID-19

Các nước giàu nhất cần đảm bảo các kế hoạch phục hồi "xanh" sau đại dịch COVID-19

Theo các nhóm nhà đầu tư hàng đầu toàn cầu hiện quản lý hàng nghìn tỷ USD tài sản, các nước giàu nhất thế giới cần phải đảm bảo các kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19 của họ là bền vững và góp phần vào việc đạt được các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Ngày 15/12, các quốc gia đã đạt được thống nhất về lộ trình thực thi Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội