Đắk Lắk: Gìn giữ văn hóa các dân tộc từ Hội xuân Việt Bắc

Đắk Lắk: Gìn giữ văn hóa các dân tộc từ Hội xuân Việt Bắc

Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc lần thứ 12, xuân Quý Mão 2023 đã diễn ra tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, trò chơi dân gian dành cho nhân dân và du khách. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa của các dân tộc vùng Việt Bắc định cư trên Tây Nguyên.