Nâng cấp Khách sạn Hội An đạt tiêu chí ‘Bông sen xanh’

Nâng cấp Khách sạn Hội An đạt tiêu chí ‘Bông sen xanh’

Hướng đến đạt chuẩn khách sạn theo tiêu chí “Bông sen xanh” của Tổng cục Du lịch Việt Nam, Công ty CP Du lịch – dịch vụ Hội An đã đầu tư 36,5 tỷ đồng nâng cấp khách sạn Hội An.