Festival Biển Khánh Hòa 2023: Hứa hẹn những hoạt động hấp dẫn

Festival Biển Khánh Hòa 2023: Hứa hẹn những hoạt động hấp dẫn

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 (gọi tắt Festival Biển 2023). Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: