“Khôi phục Trái đất của chúng ta” là chủ đề của Ngày Trái đất năm 2021

“Khôi phục Trái đất của chúng ta” là chủ đề của Ngày Trái đất năm 2021

(TITC) - “Khôi phục Trái đất của chúng ta” được Liên hợp quốc lựa chọn là chủ đề của Ngày Trái đất 2021 trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid 19 và hướng tới khôi phục lại cuộc sống bình thường, khôi phục kinh tế và khôi phục Trái đất.