Không gian biển đảo trong lòng đồng bào

Không gian biển đảo trong lòng đồng bào

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động “Mùa xuân nho nhỏ” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), ngày 20-3, tại “Ngôi nhà chung” (Nhà triển lãm làng III) đã khai mạc chương trình "Không gian biển đảo quê hương".