Tây Ninh: Khu cứu hộ động vật hoang dã quý hiếm

Tây Ninh: Khu cứu hộ động vật hoang dã quý hiếm

Trong đó, có thể kể đến một số loài như chim ó, chim trĩ đỏ 7 màu đỏ, chim công Ấn Độ, rái cá, vượn, gà đẫy Java, gà lôi lông tía, mèo rừng, trăn gấm, cá sấu v.v...