Phát triển bền vững hệ sinh thái tại Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - TP. HCM

Phát triển bền vững hệ sinh thái tại Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - TP. HCM

Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (huyện Cần Giờ, TP.HCM) là một quần thể gồm các loài động, thực vật rừng trên cạn và thuỷ sinh, được hình thành trên vùng châu thổ rộng lớn của các cửa sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ. Với hệ sinh thái đặc trưng, tiêu biểu, khu vực này cần được bảo vệ và phát triển bền vững.