Tỉnh Hòa Bình phát động chương trình Kích cầu du lịch năm 2022

Tỉnh Hòa Bình phát động chương trình Kích cầu du lịch năm 2022

Ngày 8/4, tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đã diễn ra Hội nghị Kích cầu du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022 với chủ đề: “Hòa Bình, điểm đến du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”.