Vài nét về Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Vài nét về Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã được nhà nước quyết định nâng cấp trở thành lễ hội cấp quốc gia và đình làng An Vĩnh (xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), nơi diễn ra lễ hội này đã được công nhận là Di tích Văn hóa phi vật thể của Việt Nam.