Điện Biên: Lễ Pang Phoóng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Điện Biên: Lễ Pang Phoóng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 28-4, tại UBND xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), UBND huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ Pang Phoóng (lễ tạ ơn), của cộng đồng dân tộc Kháng xã Rạng Đông.