Tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn cho du khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn cho du khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Du lịch chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn cho du khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh.