Quảng Ninh: Sáng 10/7 Khai mạc Lễ hội đình Trà Cổ năm 2021

Quảng Ninh: Sáng 10/7 Khai mạc Lễ hội đình Trà Cổ năm 2021

Lễ hội đình Trà Cổ (TP Móng Cái) năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12/7; khai mạc vào sáng ngày 10/7 với nghi thức lễ rước thần trên biển.