Quảng Trị: Bàn giao cá thể khỉ vàng quý hiếm để thả về rừng

Quảng Trị: Bàn giao cá thể khỉ vàng quý hiếm để thả về rừng

Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lộ ( Quảng Trị) cho biết, sau khi nhận bàn giao một cá thể khỉ vàng, đơn vị sẽ xem xét, nếu cá thể khỉ không đủ sức khỏe thì tìm đơn vị cứu hộ chăm sóc, nếu đủ sức khỏe thì thả vào rừng.