Sơn la: Mường Sang bền bỉ chờ người

Sơn la: Mường Sang bền bỉ chờ người

Nhiều năm về trước, ai qua đất Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) đều nghe người Thái “chào” bằng câu tục ngữ: “Nhiều mây trời mới đổ mưa/ Nhiều người mới nên làng, nên bản”.