Yên Hòa (Nghệ An) - bình yên miền biên viễn

Yên Hòa (Nghệ An) - bình yên miền biên viễn

Nằm sát biên giới Việt-Lào, bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) là nơi sinh sống của nhiều tộc người với những phong tục tập quán đặc sắc.