Tôi đã quên đi chính mình ở "Năm Mùa Bungalows"

Tôi đã quên đi chính mình ở "Năm Mùa Bungalows"

Cho đến khi rời "Năm Mùa Bungalows", tôi mới hiểu du lịch thành công là du lịch làm cho người ta quên chính mình, chỉ khi trở về với đời thường, người lữ hành mới biết mình đã đi xa cỡ nào.