Nestlé MILO phát động “Ngày hội Môi trường năm 2022”

Nestlé MILO phát động “Ngày hội Môi trường năm 2022”

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 05/06 và hưởng ứng phong trào ‘Chống rác thải nhựa’ do Thủ tướng Chính phủ phát động.