Nước là cốt lõi của phát triển bền vững

Nước là cốt lõi của phát triển bền vững

Ngày Nước thế giới năm 2021 (22/3) tập trung vào việc tôn vinh giá trị của nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu, với trọng tâm cốt lõi là thúc đẩy các hành động để đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) 6: Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030.

Đại học Liên Hợp Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế trực tuyến hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2021: Nước của tôi, Nước của chúng ta

Đại học Liên Hợp Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế trực tuyến hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2021: Nước của tôi, Nước của chúng ta

Vào lúc 18:30 (Giờ Nhật Bản) ngày 22 tháng 3 năm 2021, Đại học Liên Hợp Quốc (The United Nations University) đã tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề “Nước của tôi - Nước của chúng ta” (My Water, Our Water) nhằm hưởng ứng Ngày nước thế giới 2021.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2021

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2021

Bộ TN&MT vừa công bố thông tin báo chí về các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2021.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội