Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018

(TITC) – Hướng tới Ngày Nước thế giới (22/3) năm 2018 với chủ đề “Nature for Water” (tạm dịch là “Nước với Thiên nhiên”), Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động trong cả nước để hưởng ứng sự kiện quan trọng này.