Nguy cơ “tai biến” địa chất Vịnh Hạ Long

Nguy cơ “tai biến” địa chất Vịnh Hạ Long

Một trong những vấn đề “nóng” của Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long hiện nay là tính toàn vẹn, cụ thể là tính toàn vẹn của hệ thống các đảo trong phạm vi khu di sản bởi sự đe dọa của “tai biến” địa chất ngày một rõ ràng hơn...

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội