Thanh Hóa sắp có phố đi bộ Phan Chu Trinh

Thanh Hóa sắp có phố đi bộ Phan Chu Trinh

Thành phố Thanh Hóa sẽ triển khai thực hiện đề án tổ chức không gian đi bộ trên phố Phan Chu Trinh vào quý IV năm 2019.