Phát hiện “bạch tuộc thủy tinh” quý hiếm ở biển Thái Bình Dương

Phát hiện “bạch tuộc thủy tinh” quý hiếm ở biển Thái Bình Dương

Một con "bạch tuộc thủy tinh" gần như hoàn toàn trong suốt đã được các nhà khoa học biển nhìn thấy ở giữa Thái Bình Dương vào tháng 6 khi đi trên tàu nghiên cứu Falkor của Viện Đại dương Schmidt.

Lâm Đồng: Lần đầu phát hiện thỏ vằn Trường Sơn tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Lâm Đồng: Lần đầu phát hiện thỏ vằn Trường Sơn tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Một phát hiện gây bất ngờ với các nhà sinh vật học trong nước và quốc tế mới được công bố trên Mamalia, tạp chí khoa học uy tín về thú: Thỏ vằn Trường Sơn (tên khoa học Nesolagus timminsi) được ghi nhận lần đầu tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng).

Lâm Đồng: Lần đầu phát hiện thỏ vằn Trường Sơn tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Lâm Đồng: Lần đầu phát hiện thỏ vằn Trường Sơn tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Một phát hiện gây bất ngờ với các nhà sinh vật học trong nước và quốc tế mới được công bố trên Mamalia, tạp chí khoa học uy tín về thú: Thỏ vằn Trường Sơn (tên khoa học Nesolagus timminsi) được ghi nhận lần đầu tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng).