Phát triển bền vững hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định

Phát triển bền vững hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định

Tỉnh Nam Định xác định bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững hệ sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy không chỉ là bảo tồn một mẫu cảnh quan đặc sắc của vùng cửa sông ven biển ở trung tâm đồng bằng châu thổ sông Hồng mà còn góp phần phát triển hệ thống phòng hộ, ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo vệ đời sống và dân sinh cho người dân vùng ven biển.