Phù Yên – Sơn La: Gần 6.000 người tham gia hưởng ứng Ngày nước Thế giới 2021

Phù Yên – Sơn La: Gần 6.000 người tham gia hưởng ứng Ngày nước Thế giới 2021

Hưởng ứng Ngày nước Thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động cộng đồng chung tay bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường. Qua đó, đã thu hút gần 6.000 người tham gia.