Phương án quy hoạch và quản lý, sử dụng thắng cảnh Bàu Trắng - Bình Thuận

Phương án quy hoạch và quản lý, sử dụng thắng cảnh Bàu Trắng - Bình Thuận

Thắng cảnh Bàu Trắng từ lâu được coi là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, nổi tiếng, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch Bình Thuận, vốn có sức thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước biết đến.