Bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến - An Giang

Bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến - An Giang

Rừng tràm Tân Tuyến (tỉnh An Giang) là khu rừng đặc dụng thuộc hệ sinh thái đất ngập nước điển hình của vùng Tứ giác Long Xuyên, có nhiều loài động, thực vật đa dạng. Thời gian qua, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nguồn tài nguyên tại khu vực này, phát huy bền vững giá trị mà các hệ sinh thái tiêu biểu mang lại.

Phát huy tiềm năng du lịch rừng tràm Tân Tuyến

Phát huy tiềm năng du lịch rừng tràm Tân Tuyến

Để phát huy tiềm năng du lịch (DL) rừng tràm Tân Tuyến (huyện Tri Tôn), UBND tỉnh ban hành Quyết định 2757/QĐ-UBND, ngày 17-11-2021 phê duyệt Đề án “DL sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến, giai đoạn 2021 - 2030”.