Quảng Nam: Tết Nguyên tiêu ở Hội An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Quảng Nam: Tết Nguyên tiêu ở Hội An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 5-2, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng chứng nhận Tết Nguyên tiêu ở Hội An (tỉnh Quảng Nam) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.