An Giang: Du lịch núi Cấm cần những mùa thương nhớ

An Giang: Du lịch núi Cấm cần những mùa thương nhớ

Nhiều doanh nghiệp đã rất ấn tượng với phát biểu của ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: “Cản trở hoạt động doanh nghiệp là cản trở sự phát triển”. Đây chính là quan điểm hoàn toàn đúng của lãnh đạo địa phương.

An Giang: Du lịch núi Cấm cần những mùa thương nhớ

An Giang: Du lịch núi Cấm cần những mùa thương nhớ

Nhiều doanh nghiệp đã rất ấn tượng với phát biểu của ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: “Cản trở hoạt động doanh nghiệp là cản trở sự phát triển”. Đây chính là quan điểm hoàn toàn đúng của lãnh đạo địa phương.

Bức tường lá đỏ Chùa Vạn Linh - An Giang

Bức tường lá đỏ Chùa Vạn Linh - An Giang

Dưới ánh nắng, sắc đỏ của bức tường lá càng tươi tắn, rực rỡ hơn. Khi bóng chiều dần buông, cũng là lúc màu đỏ ngả sang bordeaux để chuẩn bị vào giấc ngủ sau 1 ngày tỏa sắc.