Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2022

Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2022

Sau thành công của Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam tổ chức lần đầu vào năm 2020, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC), IEC Consulting và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam 2022. Với chủ đề “Thúc đẩy công trình xanh: Hướng tới mục tiêu hiện thực hóa cam kết tại COP 26”, Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, trong hai ngày 13 và 14/10/2022.