Tổng thống Mỹ Biden công bố bổ sung quỹ chống biến đổi khí hậu

Tổng thống Mỹ Biden công bố bổ sung quỹ chống biến đổi khí hậu

Ngày 20/4, trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo từ các nền kinh tế lớn nhất thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch tăng tài trợ của Mỹ giúp các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu và hạn chế nạn phá rừng ở rừng nhiệt đới Amazon.